Altyazı Çevirilerinde Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?

Bu alanda yapılan çevirilerde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, senkronizasyonu sağlamaktır. Bir örnek vermek gerekirse, bir komedi filminde oyuncuların kahkaha atarak güldüklerini görüyorsak bunun sesini de duyuyor olmamız gerekir; aksi takdirde izlenilen şey hiçbir şekilde bir anlam ifade etmez.

Altyazı çevirilerinde tüm dilbilimsel öğeler anlamsal açıdan hem birbiriyle uyumlu olmak hem de bağlama uymak zorundadır; yani konuşmacının sesiyle ekranın altında çıkan alt yazının, kişinin söylediği kelime, cümle veya öbekleri tam olarak karşılayabilmelidir. Örneğin; bir savaş sahnesinde bir oyuncu, diğerine “give me the magazine” diyorsa çevirmen cümlede geçen “magazine” kelimesinin “dergi” olmadığını bilmek, bilmiyorsa da filmi dikkatlice izleyip bağlamdan anlamı çıkarmak zorundadır. Yine aynı savaş sahnesinde “give me the magazine” emir cümlesi, şarjör temin edilip başka sahne geçtikten sonra altyazıda görünüyorsa çevirmen senkronizasyon konusunda işini özensizce yapıyor anlamına gelir.

Karşılaşılan diğer bir zorluk da izleyicinin altyazıları rahat bir şekilde okumasını sağlamak amacıyla, satırların ekranda kalış süresini yani zamanlamayı doğru ayarlamaktır. Altyazı ekranda belirdiği an izleyiciye altyazıyı -süre uzunluğu filmin akışını bozmayacak şekilde- okuması için makul bir süre tanınmalıdır.

Karşılaşılan bir diğer zorluk ise altyazıların sığması gereken yaklaşık 90 karakterlik alanlara çeviriyi sığdırabilmektir. Bu alanda çeviri yapacak tercümanların her iki dilde tercümeyi düzenlemesi, sınırlı alana söylenenleri sığdırmak için dil bilgisini, becerisini ve yaratıcılığını kullanması gerekmektedir. Şayet tercüman yaratıcılığını kullanamadığı takdirde metnin bazı kısımları veya konuşmalar eksik kalabilir, akıcılık kesilebilir ve sonucunda da yanlış anlaşılmalara açık çeviriler ortaya çıkabilir.

Alt Yazı Çevirilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Görsel-işitsel bir öğe yazılı olarak çevrileceği için, konuşmaları doğru anlamak çok önemlidir. Yanlış duyulan, telaffuzundan dolayı anlaşılmayan bir kelime tamamen farklı, hatta yanlış bir çeviriye yol açabilir. Bu sebeple, altyazı sürecini üstlenen kişinin çeviri yapma becerisinin yanı sıra dinleme becerilerinin de ileri düzeyde olması gerekir.

Türüne bağlı olarak, hangi ülkede veya kültürde yayınlanacağını belirlemek dikkat edilmesi gereken ilk noktadır. Söz konusu ülkenin normları, kültürel öğelerinin analizi ve sonrasında altyazıya yerleştirilmesi de diğer önemli noktadır.

 

Altyazı çevirilerinde daha önce de bahsi geçen sınırlı yazı alanına filmde veya dizide geçen konuşmayı “anlamlı bir şekilde” sığdırabilmek ve uzun ifadelerle başa çıkabilmek diğer önemli noktalardır.

Diğer bir açıdan bakarsak, altyazı çevirilerinde kullandığımız dil “karakterlere uygun” olmak zorundadır. Çünkü çevirisi yapılan görsel-işitsel bir metni sadece anlamak yeterli kalmamakta, aynı zamanda karakterleri kendilerine uygun bir dilde konuşturmak, çeviride profesyonelliği açıkça göstermektedir.

Dil bilmenin yanı sıra altyazı programlarını kullanmak ayrı bir teknik bilgi gerektirir.

Kısacası bu iş “her yabancı dil bilenin” işi değildir, özellikle bu alanda yapılan çevirilerde durum böyledir. Dil bilmenin yanında kültürleri bilmek ve ülkeleri sosyoekonomik ve coğrafik açıdan da tanımak önemli hale gelmektedir.

Embeddıng Nedir?

Altyazının videoya eklenmesi işlemidir. Çeviri tamamlandıktan sonra sabit gömülü olarak videoya alt yazı eklenir. İsteğe göre yazı tipi, punto ayarlanır. Erek metin, kaynak dile uygun olarak videoya eklenir. Kelime dizimi görselle uyumlu, okunaklı olmak zorundadır. Çevirmen altyazıyla, konuşmacının konuşma saniyesini gözden kaçırmamalıdır, aksi takdirde konuşma önden gelip altyazı da geriden gelebilir. Bu da haliyle izleyici için sıkıntı yaratabilir. Bu alandaki çeviriler, eli bu işe yatkın uzman çevirmenler tarafından yapılmalıdır.

Dijital Tercüme Ltd. Şti. güvencesi ve tecrübesi ile

Tüm hakları Dijital Tercüme® İnternet Yazılım Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi'ne aittir.